Age Group: 7-10

Press Kids Commended Entry – Our Countryside, What a Mess!

submitted by GOZO COLLEGE ZEBBUG PRIMARY : Year 5 Class  for Age Group: 7-10
dissemination(s): School Assembly
filed under Articles

When you go out please make sure to take everything back with you…Read More

Xrobb l-Għaġin

submitted by St Francis Primary Cospicua : Maia Anne Cocker  for Age Group: 7-10
dissemination(s): school-media, website
filed under Articles

Fil-15 ta’ Jannar, l-iskola tagħna ħadet sehem fl-attivita’ – ‘Plant a Tree for Peace’ li saret ġewwa ‘Xrobb l-Għaġin Nature Park and Sustainable Development Centre’. Din l-attivita’ kienet organizzata minn ‘Nature Trust Malta’ permezz tal-programm tagħha ‘LEAF’ (Learning About Forests). Fl-iskola tagħna aħna ppreparajna għal din l-attivita’ billi ġbarna xi flus biex inkunu nistgħu nixtru tmien siġriet biex niżirgħuhom dakinhar waqt din l-attivita’. Il-ftuħ ta’ din iċ-ċerimonja sar b’diskors dwar il-benefiċċji tas-siġar u appell lin-nies biex huma wkoll jagħtu s-sehem tagħhom billi jagħtu daqqa t’id u anke jkunu ta’ eżempju tajjeb għall-oħrajn. Ghaliex is-sigar huma importanti hafna kemm ghalina kif ukoll ghall-annimali.Read More

Nimxu u nitgħallmu

submitted by GOZO COLLEGE ZEBBUG PRIMARY : Luigi Vella  for Age Group: 7-10
dissemination(s): assemblies, school noticeboard, sent to a local newspaper
filed under Articles

Kemm nistgħu nitgħallmu affarijiet dwar l-ambjent naturali ta’ pajjizna meta immorru mixja fil-kampanja!Read More

Mixja sad-Dwejra

submitted by GOZO COLLEGE ZEBBUG PRIMARY : Abigail Borg  for Age Group: 7-10
dissemination(s): school-media
filed under Articles

Hemm modi differenti kif tmur id-Dwejra imma l-isbaħ fosthom billi tmur bil-mixi madwar il-kosta billi titlaq mil-Għadira ta’ San Raflu. Pajsaġġ sabiħ ħafna imma sfortunatament issib skart ma kull rokna. Flora u fawna kemm trid, hafna endemika u/jew indiġena imma sfortunatament l-aljeni qed jiżdiedu…Read More

Attivita’ F’Xrobb L-Għaġin

submitted by St Francis Primary Cospicua : Zack Mangion  for Age Group: 7-10
dissemination(s): school-media, website
filed under Articles

Nhar l-Erbgħa 15 ta’ Jannar kienet il-ġurnata ddedikata lis-siġar. Għalhekk jien flimkien ma’ tfal oħra mill-iskola tagħna morna Xrobb l-Għaġin fejn ħadna sehem f’attivita’ favur is-siġar. F’Xrobb l-Għaġin iltqajna ma’ tfal minn skejjel oħra. Il-Ministru tal-Ambjent għamel diskors interessanti dwar is-siġar. Barra hekk ahna kellna wkoll workshops interessanti hafna wkoll. Din l-attivita’ ghenitna hafna sabiex nitghallmu aktar dwar kif nibzghu ghas-sigar sabiex ikollna ambjent ahjar.Read More

Il-Buskett

submitted by St Francis Primary Cospicua : Luca Gatt  for Age Group: 7-10
dissemination(s): school-media, website
filed under Articles

Bhala membru tal-kumitat tal-EkoSkola hassejtni ferm ixxurtjat li messitni din l-attivita dwar is-sigar. Gewwa l-Buskett iltqajna ma hafna affarijiet li stajna nanalizzaw bil-galbu ghaliex u ghalxiex tezisti differenza bejn sigra u ohra, bejn il-weraq u iz-zokk. Ghalkemm tghallimna illi kollha jilghabu parti importanti ghall-ambjen ghaliex is-sigar kollha jiehdu l-arja il-hazina sabiex ibidluha f-arja tajba,  Dan huwa ferm importanti u ghalhekk izjed u izjed ghandna nibzghu ghalihom. Hafna nies jaqtghu is-sigar sabiex juzawhom ghall-affarijiet ohra filwaqt li ahna gejna konxji ta dawn l-affarijiet hadna gost nammiraw in-natura aktar mill-qrib.Read More

Taking responsible actions at all cost

submitted by St. Francis Primary Cospicua - Malta : EkoSkola Committee  for Age Group: 7-10
dissemination(s): school-media, website
filed under Photos

This activity was organised by ‘Nature Trust Malta’ under the name ‘Turtle Release’. During the day the students were involved in different workshops about littering, Blue Flag Beaches, Water runoff, the importance of SeaWeed and the Turtle Release activity. This photo shows members from our school of the EkoSkola committee separating waste which was gathered from the sea by two divers. These divers cleaned the seabed from litter that unfortunately end up in our sea. Involved in this activity there were many students from different schools, but the only students who separated the waste which was brought up to the shore from the sea were students from our school. They felt so responsible that as soon as the litter was brought ashore they presented themselves to do the job. EkoSkola representatives guided the students to succeed in this operation.Read More

Can’t wait to become a Butterfly

submitted by St Edward's College Vittoriosa : Marcello Agius Muscat, Nicolo' Agius Muscat  for Age Group: 7-10
dissemination(s): school-media
filed under Photos

The caterpillar can’t wait to become a butterfly and further enjoy such a beautiful flower. Joy fills his heart when he awakens every morning and experiences the welcoming smell of such a pretty flower flourishing our college grounds.Read More

1st Place Press Kids – Video 7-10yrs: The Whole Town’s on Board. Are You?

submitted by Gozo College Victoria Primary : EkoSkola Committee  for Age Group: 7-10
dissemination(s): school-media, Various Groups on Facebook, youtube
filed under Video Clips

The EkoSkola Committee got fed up with seeing plastic bottles and paper in the streets. They started off an anti-litter recycling campaign…Read More

Ugly Things in a Beautiful Walk…Żurrieq

submitted by San Anton Scouts : San Anton  for Age Group: 7-10
dissemination(s): website
filed under Photos

During Easter Camp this year, we went for a walk to Wied Bassasa organised by Majjistral Parks. Ms. Annalise Falzon was our guide. During the walk, we took photographs of different things, most of them nbeautiful:  like flowers and insects and beautiful views including Filfla and the surrounding fields. However, there were some ugly things too like the pile of stones in the picture. We didn’t like these because they make the area look ugly. Apart from being ugly, they will remain there for a very long time. We think that the people who put them there should have taken them back to where they got them originally or given them to someone else who needed stones like these for building. The whole area where there are the stones is now damaged and in fact there are no flowers growing there. Any visitors (even tourists) who visit the area, will think what a dirty place this is instead of enjoying the countryside and the amazing view of the sea and Filfla. We wish that people will stop littering our countryside.Read More