Distraction

submitted by Santa Margerita GSS Cospicua : Nirvana Grech  for 15-18
dissemination(s): EkoSkola Notice board, other, Parents Day, Teachers' Face book
Proof of dissemination: Click to view
Dissemination description: Ekoskola Notice Board Parents Day Teachers' Face book
filed under Photos


Ghalfejn ikissru kull fejn jaraw naqra hdura? Possibbli kien hemm ghalfejn jeqirdu din il-bicca hamrija ukoll? Hasra li dejjem jeqirdu s-sigar u l-hamrija…. Dnub li minflok din il-hamrija issa gejjin aktar postijiet ghall-parking, u inqas sigar. Mhux ahjar nevitaw din il-qerda u naghmlu aktar sigar?

Leave a Reply