Press Kids: 7-10

Is-Sempreviva t’Ghawdex

submitted by Gozo College Gharb Primary School : Christon Grima  for Press Kids: 7-10
dissemination(s): school media,other,Noticeboard, School Blog
filed under Articles

Is-Sempreviva hija speċi endemika. Dan ifisser li din il-pjanta nsibuha f’pajjiż wieħed biss fiddinja kollha. Dan ilpajjiż hu proprju Malta tagħna! Din il-pjanta tikber f’forma t’arbuxell u tagħmel ħafna fjuri sofor żgħar. Dawn ilfjuri għandhom riħa ta’ kari u jikbru bejn Marzu u Ġunju. Minħabba r-rarità tagħha s-Sempreviva hija protetta bil-liġi (LN311/2006) u għalhekk ma tistax tintmess.Read More

Is-Sempreviva t’Għawdex

submitted by Gozo College Gharb Primary School : Damian Depasquale  for Press Kids: 7-10
dissemination(s): noticeboard, other, school blog, school media
filed under Articles

Is-Sempreviva t’Għawdex hija fjura selvaġġa. Hija pjanta endemika jiġifieri tgħix f’Għawdex biss u imkien iktar. Hija tikber biss fil-punent t’Għawdex. Is-Sempreviva tħobb ix-xemx. Hija twila bejn 30-70 ċm. Iz-zokk tagħha jkunu b’ ħafna friegħi li jkunu mimlijin bil-weraq. Il-weraq huma dritti ‘l fuq u għandhom bħal xagħar fin fuqhom li jagħtihom dehra fiddiena.Read More

Pjanta Endemika f’Għawdex: Sempreviva

submitted by Gozo College Gharb Primary School : Hayley Saliba  for Press Kids: 7-10
dissemination(s): noticeboard, other, school blog, school media
filed under Articles

Is-Sempreviva hija pjanta rari u endemika li nsibuha biss fid-Dwejra Għawdex. Bejn Marzu u Ġunju joħorġu l-fjuri sofor. Hi tissejjaħ Sempreviva għax hija dejjem ħajja. Ma tistax tmur taqlaha minn mal-blat għax hija protetta bil-liġi. Ir-riħ, tip ta’ pjanti oħra, insetti u mewġ tal-baħar jagħmlulha l-ħsara.Read More

Sempreviva t’Għawdex

submitted by Gozo College Gharb Primary School : Muscat Lizamarie  for Press Kids: 7-10
dissemination(s): noticeboard, other, school blog, school media
filed under Articles

Din hija pjanta Għawdxija jisimha s-Sempreviva t’Għawdex. Din il-pjanta għandha weraq bojod u tagħmel il-fjuri sofor. Din il-pjanta ġejja mill-familja tal-fjura tax-xemx (sunflower). Is-Sempreviva tinstab f’Għawdex, fid-Dwejra biss u għalhekk hija pjanta endemika u rari.Read More

Is-Sempreviva t’Għawdex

submitted by Gozo College Gharb Primary School : Malcolm Sacco  for Press Kids: 7-10
dissemination(s): noticeboard, other, school blog, school media
filed under Articles

Din il-pjanta tgħix f’Għawdex biss. Is-Sempreviva jgħidulha hekk għax din dejjem ħajja. Il-kelma Sempreviva ġejja mit-Taljan. Il-fjuri tas-Sempreviva joħorġu bejn Marzu u Ġunju. Din il-pjanta ma tistax taqtagħha jew tkissirha għax inkella teħel multa.Read More

Is-Sempreviva t’Għawdex

submitted by Gozo College Gharb Primary School : Cassar Anaya  for Press Kids: 7-10
dissemination(s): noticeboard, other, school blog, school media
filed under Articles

Is-Sempreviva t’Għawdex hija pjanta endemika li tgħix Għawdex biss. B’xorti ħażina, din il-pjanta rari qegħda dejjem tonqos. Biċċa mill-irdumijiet fejn tikber is-Sempreviva ġieli jaqgħu fil-baħar minħabba l-mewġ li jħabbat magħhom. Dan huwa mod wieħed biss kif qed tinqered din il-pjanta.Read More

A day at Wasteserv

submitted by St.Ignatius College : Martina Spiteri  for Press Kids: 7-10
dissemination(s): school media, website
filed under Articles

This article narrates the experience at wasteserve as a learning opportunity on the importance of recycleRead More

Il-Pjanta Endimika t’Għawdex

submitted by Gozo College Gharb Primary School : Gabriel Parnis  for Press Kids: 7-10
dissemination(s): other,Noticeboard, School Blog
filed under Articles

Il-Pjanta Endemika t’Għawdex hija s-Sempreviva. Din tikber fid-Dwejra t’Għawdex u hemm bżonn li nieħdu ħsiebha.Read More

Global Warming and Malta

submitted by St Edward's College : Jamie Scerri Richard  for Press Kids: 7-10
dissemination(s): website,school media,other,During the Open Day
filed under Articles

The article talks about the problems of Globral Warming and how they are effecting Malta. It also gives tips on how to try and reduce Global Warming and what is the community doing.Read More

Brightening our School

submitted by Paola Primary 'B' : Alexander Takoub, Faith Achokwu, Maya Galea, Neil Busuttil, Yeziah Farrugia  for Press Kids: 7-10
dissemination(s): Ilearn Parents Portal, Local counicl facebook page, other, website
filed under Articles

At present there are some works being carried out on the outer walls of our school. This was very much needed and we are all excited to see how the school will look when all the work is finished. The local council is helping us in this by providing the manpower. Five of us students got together to report about this because we believe it is something very positive and to be celebrated.Read More