7-10

Flowing spring and water puddles

submitted by St. Francis Primary Cospicua : Samuel Ellul  for 7-10
campaign: yre-entry
dissemination(s): other, school board, school media, website
filed under Articles
awarded: Commended

In Paola, a block of apartments was built next to a reservoir. Every time it rains, the lower levels of the building are flooded as rain water seeps through the rocks. A water pump is used to pump out water directly into the street, creating a hazard for passing cars and pedestrians. This waste of rain water could have been prevented with some planning before the building was made. The nearby outlets of the reservoir could have been cleaned and connected to the building’s waterworks system for water provision of the block of apartments.Read More

Qattara in Dwejra, Gozo

submitted by Gozo College Gharb Primary School : Ali Aydin, Alyssia Cardona, Annmarie Bugeja, Charlton Caruana, DemiAnne Depasquale, Edward Higgon, Ian Camenzuli, Joel Camilleri, Joslanne Haber, Matthew Drury, Nikos Stellini Formosa, Sebastian Xerri, Sven Calleja, Zack Camilleri  for 7-10
campaign: yre-entry
dissemination(s): school media
filed under Articles
awarded: Participation

The students have visited the Qattara site found in Dwejra Gozo. Mr. Mifsud, a botanist, has explained in great detail about flora and fauna found at such a site. They have also learnt how to preserve such area.Read More

Kif nistgħu narmu l-iskart

submitted by Bishop's Conservatory Junior School : Soraya Galea  for 7-10
campaign: yre-entry
dissemination(s): Facebook School page, other
filed under Articles
awarded: Participation

F’Malta, bħal f’kull pajjiż ieħor, nipproduċu ħafna skart. Dan l-iskart jiġi fost l-oħrajn mid-djar, lukandi, ristoranti, fabbriki u anke mill-industrija tal-bini. Iżda kif nistgħu nagħmlu biex neħilsu minn dan l-iskart b’mod għaqli?Read More

Taking care of our trees

submitted by Bishop's Conservatory Junior School : Lisa Curmi  for 7-10
campaign: yre-entry
dissemination(s): Facebook School page, other
filed under Articles
awarded: Participation

There are a lot of things that I can complain about in this world but one thing that really bothers me is that we are destroying a lot of trees. But what can we do to take care of our environment especially the trees?Read More

L-importanza tal-eżerċizzju fiżiku

submitted by Bishop's Conservatory Junior School : Kris Vella  for 7-10
campaign: yre-entry
dissemination(s): Facebook School page, other
filed under Articles
awarded: Participation

Kullimkien nisimgħu dwar l-importanza tal-eżerċizzju fiżiku. Nisimgħu fuq it-televixin, mill-ħbieb u mill-familjari. Aħna rridu nagħtu eżempju lit-tfal żgħar. L-eżerċizzju jista’ jagħmlu kulħadd.Read More

What is happening to the Earth?

submitted by Bishop's Conservatory Junior School : Keira Mae Axiak Demicoli  for 7-10
campaign: yre-entry
dissemination(s): Facebook School page, other
filed under Articles
awarded: Commended

Over the past few years we have seen many changes happening to the Earth. All over the news and other media, we are hearing many stories which are related to extreme weather conditions. We are hearing of floods in areas where it doesn’t usually rain, and also of ice melting in areas which are normally very cold. But why is all this happening?Read More

Qattara Site

submitted by Gharb Primary School : Ali Aydin, Alyssia Cardona, Annmarie Bugeja, Charlton Caruana, Demi Anne Depasquale, Edward Hoggin, Ian Camenzuli, Joel Camilleri, Joslanne Haber, Matthew Drury, Nikos Stellini Formosa, Sebastian Xerri, Sven Calleja, Zack Camilleri  for 7-10
campaign: YRE Entry
dissemination(s): school media
filed under Articles

Qattara ProjectRead More

Is-Sempreviva t’Ghawdex

submitted by Gozo College Gharb Primary School : Christon Grima  for 7-10
dissemination(s): school media,other,Noticeboard, School Blog
filed under Articles

Is-Sempreviva hija speċi endemika. Dan ifisser li din il-pjanta nsibuha f’pajjiż wieħed biss fiddinja kollha. Dan ilpajjiż hu proprju Malta tagħna! Din il-pjanta tikber f’forma t’arbuxell u tagħmel ħafna fjuri sofor żgħar. Dawn ilfjuri għandhom riħa ta’ kari u jikbru bejn Marzu u Ġunju. Minħabba r-rarità tagħha s-Sempreviva hija protetta bil-liġi (LN311/2006) u għalhekk ma tistax tintmess.Read More

Is-Sempreviva t’Għawdex

submitted by Gozo College Gharb Primary School : Damian Depasquale  for 7-10
dissemination(s): noticeboard, other, school blog, school media
filed under Articles

Is-Sempreviva t’Għawdex hija fjura selvaġġa. Hija pjanta endemika jiġifieri tgħix f’Għawdex biss u imkien iktar. Hija tikber biss fil-punent t’Għawdex. Is-Sempreviva tħobb ix-xemx. Hija twila bejn 30-70 ċm. Iz-zokk tagħha jkunu b’ ħafna friegħi li jkunu mimlijin bil-weraq. Il-weraq huma dritti ‘l fuq u għandhom bħal xagħar fin fuqhom li jagħtihom dehra fiddiena.Read More

Pjanta Endemika f’Għawdex: Sempreviva

submitted by Gozo College Gharb Primary School : Hayley Saliba  for 7-10
dissemination(s): noticeboard, other, school blog, school media
filed under Articles

Is-Sempreviva hija pjanta rari u endemika li nsibuha biss fid-Dwejra Għawdex. Bejn Marzu u Ġunju joħorġu l-fjuri sofor. Hi tissejjaħ Sempreviva għax hija dejjem ħajja. Ma tistax tmur taqlaha minn mal-blat għax hija protetta bil-liġi. Ir-riħ, tip ta’ pjanti oħra, insetti u mewġ tal-baħar jagħmlulha l-ħsara.Read More