Where there is a will….

submitted by St Thomas More GSS Santa Lucia : El Kayati Fatima, Farrugia Antonella, Saliba Nicole  for 15-18
dissemination(s): EkoSkola Notice board, FB teachers' group, other, school monitors
Proof of dissemination: Click to view
Dissemination description: Ekoskola Notice Board FB teachers' group school monitors during parents' day and the till end of april.
filed under Photos


F’dan ir-ritratt tidher ċara l-volonta’ u l-perseveranza tan-natura. Kultant għal neċessitajiet bħal skejjel, sptarijiet u kultant semplicement minħabba egoiżmu, nuqqas ta’ ippjanar, injoranza jew kilba sfrenata għal flus xi bnedmin ibiddlu ambjent naturali mimli siġar, pjanti, fjuri, insetti, friefet… għal ambjent kif iridu hu, jigifieri ambjent mibni u mimli konkrit. Iżda n-natura għandha r-riżorsi tagħha u tieħu kull okkażżjoni biex terġa’ tara fejn tista’ ssib il-ħajja u meta jirnexxielha, issebbah l-ambjent. L-aħdar mimli hajja jispikka fuq il-griż mejjet u monotonu u meta wiehed ihares lejn dan il-haxix wiehed jista jimmagina funtana ħadra li togħla biex aħna narawha u napprezzawha.

Leave a Reply